SMSdraugas.lt TAISYKLĖS

- Klientas arba Lankytojas - asmuo, kuris naudojasi portalu SMSdraugas.lt, naršo, talpina skelbimus, juos koreguoja.

- Portalas arba Svetainė - platforma adresu SMSdraugas.lt, kuri skirta Kliento patalpintų skelbimų atvaizdavimui. Pati Svetainė ir jos administratoriai skelbimų netalpina ir nėra už juos atsakingi. 

- Naudodamasis Svetaine, Lankytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. 

- Svetainės Lankytojas (Klientas), kuris talpina skelbimus yra visiškai atsakingas už skelbimo turinį, nuotraukas ar video medžiagą. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne SMSdraugas.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine SMSdraugas.lt ir (ar) Paslaugomis. Taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine. 

- SMSdraugas.lt suteikia tik platformą ir už turinį neprisiima atsakomybės.

- Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma SMSdraugas.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

- Lankytojas/klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis, sutinka paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

- Lankytojas/klientas įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant: nelegalių nuotraukų talpinimu, nepadorių nuotraukų talpinimu, šmeižiančiu turiniu.

- Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir (ar) licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą. Už bet kokius pažeidimus yra atsakingas klientas, o ne SMSdraugas.lt

- Kiekvienas Lankytojas, skelbdamas naują skelbimą, atsako už skelbiamos informacijos tikslumą bei prisiima visą atsakomybę už jos panaudojimo pasekmes.

- Lankytojas sutinka, kad jo sukurto skelbimo duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams ir kad SMSdraugas.lt negali būti laikomas atsakingu už tokių duomenų panaudojimą.

- Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne SMSdraugas.lt, atsako už skelbimuose pateiktą turinį.

- Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

- Šios taisyklės yra skelbiamos nuo tinklapio sukūrimo dienos ir paskutinį kartą keistos 2017-12-20.

- Šios taisyklės gali būti pakeistos bet kuriuo metu be jokio perspėjimo.


Paskyros / anketos ištrinimas

Jeigu esat registruotas vartotojas ir norite ištrinti savo duomenys iš svetainės, tuomet jums reikia prisijungti su turimais prisijungimais ir pasirinkti "Profilis". Ten rasite mygtuką "ištrinti paskyrą ir duomenys", paspauskite jį ir patvirtinkite ištrinimo veiksmą. Duomenys bus pašalinti iš sistemos.


Svetainės veikimas

- SMSdraugas.lt pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetaines ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis.

- SMSdraugas.lt nera atsakingas už SMS paslaugos tinkamą veikimą.

- Šalys susitaria, kad SMSdraugas.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti svetainės veiklą.


Mokamos paslaugos:

  1. Skelbimo talpinimo kaina 1.5 EUR.
  2. Skelbimo numerio gavimas SMS žinute kaina 2.5 EUR.
  3. SMSdraugas.lt gali bet kuriuo metu be perspėjimo pakeisti paslaugų kainodarą.
  4. Pinigai, gauti už SMS žinutes nėra grąžinami.


Lankytojas, kuris naudojasi puslapiu supranta, kad:

  1. Puslapis ar jo valdytojas nėra atsakingas už skelbimų turinį bei jame esančias nuotraukas.
  2. Puslapis ar jo valdytojas nėra atsakingas už skelbimuose pateiktų duomenų tikrumą.
  3. Puslapis ar jo valdytojas nėra atsakingas už skelbimuose pateiktų telefono numerių tikrumą.
  4. Puslapis ar jo valdytojas nėra atsakingas už suteiktų paslaugų kokybę.