Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname kokybišką asmens duomenų tvarkymą.

Kaip ištrinti asmens duomenys iš svetainės arba apriboti teises jais naudotis?
Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą, kurį reiktu pateikti į el. pašto dėžutę: info@smsdraugas.lt. Būtina paminėti skelbimo nuorodą ir telefono numerį.
Skelbimą galima ištrinti ir pasinaudojus svetainės funkcijomis.

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Klientas arba Lankytojas - tai asmuo, kuris naudojasi svetainės SMSdraugas.lt paslaugomis, naršo, talpina skelbimus, juos koreguoja.
 2. Portalas arba Svetainė - platforma adresu SMSdraugas.lt, kuri skirta Kliento patalpintų skelbimų atvaizdavimui. 
 3. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.
 4. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.
 5. Lankytojas Svetainėse gali pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan. Lankytojas šiuos duomenis (ne)nurodo savo pasirinkimu ir iniciatyva. Lankytojo Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Lankytojo.
 6. Lankytojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo Asmens duomenis Svetainėje SMSdraugas.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, kai duomenys pateikiami Svetainėje SMSdraugas.lt kaip kontaktiniai Lankytojo ar Lankytoją viešai apibūdinantys duomenys.
 7. SMSdraugas.lt deda visas pastangas, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai.
 8. Lankytojas yra informuotas ir sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ar talpinant skelbimą, sistema registruos Lankytojo kompiuterio IP adresą, datą bei laiką.

Mūsų renkama informacija:

 1. Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte savanoriškai.
 2. Informacijos rinkimo tikslas - siekis teikti geresnes, į kiekvieną vartotoją orientuotas ir kiekvienam vartotojui naudingas paslaugas. Informacija renkama, siekiant sužinoti specifinius vartotojų poreikius: naudojana kalba, individualūs skelbimų pasiūlymai.
 3. Informacija gali būti renkama ir saugoma (įskaitant ir asmeninę informaciją) jūsų įrenginyje, naudojant tokius mechanizmus kaip naršyklės žiniatinklio atmintinė (įskaitant HTML5) ir programos duomenų talpyklas.
 4. Duomenys gaunami iš Google Analytics.
 5. Svetainėje yra saugomas telefono numeris, skelbimo tekstas ir kiti skelbimo duomenys, kuriuos savanoriškai pateikia svetainės lankytojas.
 6. IP adresus.

Privatumo informacija gali būti keičiama be atskiro perspėjimo.


SLAPUKAI (COOKIE)

Slapukai ir panašios technologijos

SMSdraugas.lt pasilieka teisę naudoti (bet tai nereiškia, jog naudoja)  įvairias technologijas informacijai rinkti ir saugoti, vartotojo apsilankymo Svetainėje metu. Tai gali būti slapukų ar panašių technologijų naudojimas naršyklei ir įrenginiui identifikuoti. Be to, šios technologijas  gali būti naudojamos (bet nereiškia, kad yra naudojamos) informacijai rinkti ir saugoti, kai vartotojas sąveikauja su partneriams teikiamomis paslaugomis, pvz., reklamos paslaugomis.
Slapukų renkama informacija: duomenys  kaip Lankytojas naudojasi Svetaine, kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Lankytojas atvyko į Svetaines iš trečiosios šalies tinklalapio - puslapio URL nuoroda.


1. Slapukų rūšys:

1.1. Būtinieji Slapukai - tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje sukurtos Paskyros.

1.2. Analitiniai/veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

1.3. Funkciniai Slapukai - tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

1.4. Reklaminiai/Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba, informacija apie naudojimąsi Svetaine, pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.


2. Slapukų išjungimas naršyklės nustatymuose

Naršyklės nustatymuose Jūs galite ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Svetainės funkcijų gali neveikti.

Slapukų išjungimo/blokavimo būdas priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės konfigūracijos. Daugiau informacijos galite rasti naršyklės gamintojo svetainėje.

Kaip išjungti/blokuoti slapukus Google Chrome naršyklėje: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Kaip išjungti blokuoti slapukus Safari naršyklėje: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Kaip išjungti blokuoti slapukus Intenert Explorer naršyklėje: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Naršyklės turi automatinius nustatymus priimančius slapukus. Jeigu Lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis turi pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Išsamesnė informacija AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.