SKELBIMO REDAGAVIMAS

Jeigu norite redaguoti skelbimą, tuomet Jums reikia žinoti skelbimo redagavimo kodą, kuris susideda iš 4 raidžių. Šį kodą turėjote gauti SMS žinute, kai talpinote skelbimą.SKELBIMO TRYNIMAS

Prisijungę prie skelbimo skelbimo redagavimo informacijos rasite paspaudimą "Ištrinti skelbimą".SKELBIMO REDAGAVIMO KODO PRIMINIMAS

Jeigu norite redaguoti arba ištrinti skelbimą, tačiau nežinote jo redagavimo kodo, tuomet, jums reikia siųsti SMS su kodu HEY HELP numeriu 1398
Labai svarbu, kad skelbime naudojamo ir siuntėjo telefono numeriai sutaptu. Kitu atveju, redagavimo kodo negausite.

Priminimo SMS kaina 2.5 EUR

Talpink skelbimą!


Būk kartu su mumis

Registruotis / prisijungti

Skelbimo redagavimas

Norite redaguoti arba ištrinti skelbimą, tačiau neturite redagavimo kodo?

Priminti redagavimo kodą

Nori redaguoti skelbimą?

Informaciją apie prisijungimą ir skelbimo redagavimo nuoroda bus atsiųsta SMS žinute.

Siųsk SMS: HEY HELP numeriu: 1398

Svarbu, kad SMS butų siunčiamas iš to paties numerio, kuris nurodytas skelbime.

Pažinčių skelbimai - smsdraugas.lt

SMSdraugas.lt - vienas populiariausių kokybiškų pažinčių skelbimų puslapių. Kiekvienas skelbimas patvirtinamas SMS žinute, todėl SMSdraugas.lt garantuoja, jog skelbimai yra patikrinti ir kokybiški.
Pasinaudokite SMSdraugas.lt paslaugomis ir susiraskite tai ko ieškote.