SKELBIMO REDAGAVIMAS

Jeigu norite redaguoti skelbimą, tuomet Jums reikia žinoti skelbimo redagavimo kodą, kuris susideda iš 4 raidžių. Šį kodą turėjote gauti SMS žinute, kai talpinote skelbimą.SKELBIMO TRYNIMAS

Prisijungę prie skelbimo skelbimo redagavimo informacijos rasite paspaudimą "Ištrinti skelbimą".SKELBIMO REDAGAVIMO KODO PRIMINIMAS

Jeigu norite redaguoti arba ištrinti skelbimą, tačiau nežinote jo redagavimo kodo, tuomet, jums reikia siųsti SMS su kodu HEY HELP numeriu 1398
Labai svarbu, kad skelbime naudojamo ir siuntėjo telefono numeriai sutaptu. Kitu atveju, redagavimo kodo negausite.

Priminimo SMS kaina 2.5 EUR